Thank you for your purchase, your ticket will be waiting for you at the door. Please bring an ID and be ready to quote your name and address as reference.

Diolch am brynu tocynnau, bydd eich tocyn yn aros amdanoch wrth y drws. A fyddech gystal â dod ag ID a defnyddio eich enw a’ch cyfeiriad fel cyfeirnod.