Grŵp o fenywod yw Chanterelles a ddaeth at ei gilydd gan eu cariad at ganu, o dan arweiniad Dr Shirley Court.

Dechreuodd y Chanterelles ganu gyda’i gilydd yn 2009. Mae ei gantorion wedi’u lleoli ledled y DU ac yn ymarfer yn rhanbarthol yn ogystal ag ymuno â’i gilydd i ymarfer fel côr llawn mewn gwahanol leoliadau o amgylch Canolbarth Lloegr. Mae’r Chanterelles yn cael llawer o foddhad o ganu gyda’i gilydd ar safon uchel. Ers 2009 maent wedi creu argraff ar gynulleidfaoedd a beirniaid fel ei gilydd gyda’u hagwedd broffesiynol a’u mwynhad clir o’r gerddoriaeth y maent yn ei chanu.

Mae eu gwobrau’n cynnwys ennill adrannau corau menywod yng Ngŵyl Corau Ynys Manaw yn 2013, Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn 2011 ac Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 2010. Enwyd y côr yn ‘gôr mwyaf difyr’ yn rownd derfynol Gŵyl Corau Ynys Manaw. Enillodd y côr Cystadleuaeth Côr Amatur Manceinion yn 2016.

Yng Ngŵyl Mrs Sunderland yn 2018, enillon nhw gyfanswm o bedwar tlws gan gynnwys y wobr am berfformiad gorau’r ŵyl. Yn fwy diweddar, enillodd côr y wobr gyntaf yn y categori merched yng Ngŵyl Gorawl Gogledd Cymru ym mis Tachwedd 2018 ac ym mis Mai 2019 fe’u coronwyd unwaith eto yn y categori meibion gwerin a’r categori corau menywod yng Ngŵyl Gelfyddydau Perfformio Cheltenham.

Nôl