O ganol de Lloegr, sefydlwyd Côr Siambr Surrey Hills (SHCC) yn 2005. Gydag aelodaeth o hyd at 32 o aelodau mae’r côr yn cynnwys amaturiaid brwdfrydig o sawl cefndir gwahanol, i gyd wedi’u dwyn ynghyd gan y mwyhad o ganu a’r awydd i berfformio hyd eithaf eu gallu. Mae’r côr yn mwynhau canu pob math o ganeuon o motets canoloesol hyd at bop cyfoes a phopeth yn y canol.

Yr hyn sy’n gwneud SHCC yn arbennig ac yn boblogaidd iawn gydag aelodau a chynulleidfaoedd lleol yw’r awydd i berfformio o’r cof a heb arweinydd. Mae perfformio heb arweinydd yn gofyn i gantorion gyfrannu ar lefel unigol uchel iawn yn y camau paratoadol i sicrhau perfformiad sy’n llawn dynameg a geirio arloesol. Yn bwysicaf oll, nod yr aelodau yw cynhyrchu dehongliad cydlynol o’r testun a’r llinell gerddorol. Y wobr am y lefel ddwys hon o ymgysylltu yw’r mwynhad mwyaf y mae ein cantorion yn ei brofi o berfformio’n uniongyrchol i gynulleidfa a chymryd rhan lawn yn ymateb emosiynol eu cynulleidfa.

Mae’r côr wedi ennill nifer o wobrau mewn llawer o gystadlaethau gyda buddugoliaethau yn Cheltenham, Bournemouth, Gŵyl Gerdd Mrs Sunderland yn Huddersfield, Portsmouth a dwy wobr ail le yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Llwyddiant mwyaf balch y côr oedd ennill y Côr Oedolion ‘Choir of the Year’ yn 2012.

Nôl