Gŵyl Gorawl Ryngwladol yn dod â cherddoriaeth gorawl fyw i Gaerdydd

Mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd yn dychwelyd ar gyfer eu cystadleuaeth byw gyntaf ers y pandemig.

Mae’r ŵyl, sydd bellach wedi gwneud ei chartref yn barhaol yng Nghaerdydd, wedi denu corau o bob cwr o’r byd, ac unwaith eto, bydd yn gallu agor ei drysau i gynulleidfa fyw yr haf hwn.

Yn ôl y Cyfarwyddwr Artistig Eilir Owen Griffiths: “Rwy’n falch iawn o allu cyhoeddi bod Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd yn ôl! Ar ôl seibiant byr yn 2020 oherwydd y pandemig, gwnaethom arloesi yn 2021 i roi cystadleuaeth rithiol o’r radd flaenaf at ei gilydd. Ond mae’n deimlad mor braf i allu croesawu corau i Gymru unwaith eto ar gyfer ein gŵyl wyneb yn wyneb gyntaf ers 2019.”

Yn ystod ei chyfnod byr, mae’r ŵyl wedi croesawu corau o bob cwr o’r byd, ac ni fydd yr ŵyl eleni yn wahanol, gyda chorau o bob cwr o’r byd yn cystadlu ar draws pedwar categori gwahanol.

Bydd y pum côr sy’n sgorio uchaf o bob categori yn cystadlu yng nghystadleuaeth Côr y Corau am Dlws mawreddog Syr Karl Jenkins.

Bydd tocynnau ar gyfer pob cystadleuaeth ar gael i’w gwerthu’n gyhoeddus o heddiw ymlaen (dydd Gwener 13 Mai) a chynhelir pob cam o’r gystadleuaeth ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf. Bydd tocynnau hefyd ar werth ar gyfer y Cyngerdd Agoriadol ddydd Gwener 1 Gorffennaf. Prynu tocynnau yma.

Aeth Mr Owen Griffiths ymlaen i ddweud:

“Fel cyfarwyddwr corawl fy hun, dw i’n gwybod pa mor bwysig yw hi i gorau allu cystadlu eto – cael rhywbeth i weithio tuag ato sy’n codi safon y côr mewn gwirionedd, ac yn sicr gall godi ysbryd y corau i gyfarfod a chystadlu gyda chorau eraill o’r safon uchaf o bob cwr o’r byd. 

“Rwy’n falch iawn ein bod yn gallu dod â’n cystadleuaeth yn ôl o flaen cynulleidfa fyw, a gwn y byddant yn cyflawni perfformiad o’r radd flaenaf. Fy neges i bobl Cymru a thu hwnt yw bod canu corawl byw yn ôl – dewch i fwynhau corau o’r safon uchaf o bob cwr o’r byd, yma yn ein Gwlad Cân!”

Esboniodd Mr Owen Griffiths strwythur yr ŵyl: 

“Mae’r ŵyl wedi’i chynllunio i fod yn rhywbeth at ddant pawb. Bydd y gystadleuaeth gorawl ei hun yn digwydd ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf yn Neuadd Hoddinott syfrdanol y BBC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Bydd tocynnau ar gyfer pob cam o’r gystadleuaeth ar gael i’w prynu – gyda’n cystadleuaeth Côr y Corau gyda’r nos sef y digwyddiad fydd yn coroni’r cyfan. Os byddai’n well gennych gael lleoliad cyngerdd mwy anffurfiol, beth am ddod i’n cyngerdd Noson Agoriadol ar ddydd Gwener 1 Gorffennaf yng Nghapel y Tabernacl ar yr Ais? Rydym hefyd yn cynllunio rhai digwyddiadau ar gyfer dydd Sul 3 Gorffennaf, felly cadwch eich clustiau ar agor i gael newyddion pellach am yr hyn rydym wedi’i gynllunio!”

Mwy am Ŵyl 2022

“Ni nôl!” – Mae cerddoriaeth gorawl yn dychwelyd i’r brifddinas yr haf hwn