Bydd corau a beirniaid o lefydd mor bell i ffwrdd ag India a Seland Newydd yn dod i Gaerdydd er mwyn cystadlu mewn cystadleuaeth ryngwladol lle bydd cyfansoddwr brenhinol ymysg y beirniaid.

Dyma ail flwyddyn yr Ŵyl Gorawl Ryngwladol a gaiff ei chynnal yn Neuadd Hoddinott a Chanolfan y Mileniwm dros benwythnos y Pasg. Syniad un o brif arweinyddion corau Cymru, Eilir Owen Griffiths, cyn-gyfarwyddwr cerddorol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, yw’r ŵyl. Bydd hefyd yn cadeirio panel y beirniaid a fydd yn cynnwys Paul Mealor, a ddaeth i enwogrwydd byd-eang ar ôl ysgrifennu ‘Ubi Caritas et Amor’ ar gyfer priodas y Tywysog William a Duges Caergrawnt yn 2011/ Yn ogystal, cyfansoddodd yr Athro Mealor ‘Wherever You Are’, a gyrhaeddodd frig y siartiau yn Nadolig 2011, ar gyfer y Military Wives dan arweiniad Gareth Malone.

Ymhlith y cystadleuwyr bydd Côr Synod Mizoram o’r India, Côr Ieuenctid Cadetta Derry, Iwerddon, Côr Cantabile Henffordd, Lloegr yn ogystal â llu o gorau Cymru.

Yn ôl Mr Owen Griffiths, uwch ddarlithydd yn y Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, daeth y syniad am greu gŵyl gorawl a fyddai’n denu corau o bob cwr o’r byd i brifddinas Cymru yn dilyn trafodaeth gydag aelodau ei gôr arobryn CF1.

Bydd y corau yn cystadlu ar ddydd Sadwrn, 20 Ebrill, cyn dod ynghyd ar gyfer cyfres o weithdai ar Sul y Pasg.

Prif noddwr y digwyddiad eleni yw’r sefydliad gofal arloesol, Parc Pendine, trwy ei Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned Pendine a sefydlwyd i gefnogi gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r celfyddydau a’r gymuned.

Dywedodd Griffiths: “Rwyf wrth fy modd gallu croesawu cantorion nodedig Côr Mizoram o’r India, yn ogystal â’r corau rhyngwladol eraill. Roeddem am gael elfen addysgol yn yr ŵyl ac felly mae gennym yr arbenigwyr corawl gorau wrth law i feirniadu a chynnig cyngor ac arweiniad.”

Ychwanegodd: “A chyda chorau o Gymru, fel Côr Ger y Lli o Aberystwyth, Cordydd o Gaerdydd a Chôr Godre’r Garth o Bontypridd, hefyd yn cymryd rhan bydd y safon yn uchel. Rwyf wrth fy modd ein bod wedi llwyddo i gael corau rhyngwladol i gymryd rhan yn yr ŵyl, nid yn unig o’r India, ond o Weriniaeth Iwerddon a Lloegr hefyd.”

“Byddaf yn cadeirio panel y beirniaid a bydd tri arall yn ymuno â mi. Mae Bernie Sherlock, sy’n arwain côr siambr y New Dublin Voices, hefyd yn ddarlithydd mewn cerddoriaeth yn Conservatory Cerddoriaeth a Drama DIT Dulyn wedi iddi ddarlithio ers blynyddoedd lawer yng Ngholeg y Drindod Dulyn. Bydd dau feirniad arall yn ymuno â hi, sef Paul Mealor a’r arweinydd o Seland Newydd, Lachlan Craig. Bydd yn ddigwyddiad arbennig iawn. Rwy’n hynod o falch bod Lachlan Craig yn dod draw ar gyfer yr ŵyl. Ef yw cyfarwyddwr cerddorol ac arweinydd Côr Ieuenctid Auckland sydd, wedi tyfu o dan ei arweinyddiaeth i fod yn un o gorau cymunedol mwyaf llwyddiannus Seland Newydd.”

“Mae yna alw cynyddol am Lachlan yn Seland Newydd a thramor fel unawdydd tenor, arweinydd, athro a beirniad. Mae ei seren ar i fyny mewn cylchoedd corawl. Mae’r gwaith y mae’n ei wneud yn rhyfeddol ac mae’n mynd i fod yn enw mawr yn y byd corawl am flynyddoedd i ddod.”

“Wrth gwrs, nid tasg hawdd yw llwyfannu Gŵyl fel hon ac ni fyddai’n bosib heb gefnogaeth Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned Parc Pendine sy’n cefnogi’r digwyddiad.

“Mae eu nawdd yn golygu bod gennym brif wobr gyffredinol o £2,000 a gwobrau o £200 ar gyfer pob categori. Mae’r categorïau’n cynnwys corau ieuenctid, corau llais yr ifanc, corau cymysg, corau meibion a chorau merched a chategori agored.

“Mae lleoedd ym mhob categori yn llenwi’n gyflym a bydd yn ŵyl wych yn cynnwys corau anhygoel. Ein nod yw gwneud y digwyddiad hwn yn un o brif ddigwyddiadau corawl y flwyddyn.”

Dywed Mario Kreft MBE, perchennog Sefydliad Gofal Parc Pendine, mai bwriad sefydlu’r Ymddiriedolaeth Celfyddydau a Chymuned oedd cefnogi mentrau diwylliannol a chymunedol.

Dywedodd: “Bydd Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn dod â chorau ynghyd o bob cwr o’r byd yng Nghaerdydd am gystadleuaeth a digwyddiad rhagorol.

“Rwy’n adnabod Eilir yn dda ers ei flynyddoedd fel cyfarwyddwr artistig Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ac rwy’n gwybod yn iawn beth y mae ef, a’i dîm, yn ceisio’i gyflawni.

“Mae gan yr ŵyl hon botensial enfawr ac mae ansawdd y beirniaid yn rhyfeddol. Rwy’n edrych ymlaen at glywed y corau hyn yn perfformio mewn cystadleuaeth ac mewn digwyddiadau diwylliannol dros dri diwrnod yr ŵyl mewn lleoliadau o amgylch Caerdydd.

Gŵyl gorawl ryngwladol yn rhoi Caerdydd ar y map cerddorol