Gwobrau

Enillwyr Cystadleuaeth Côr y Corau
Tlws Syr Karl Jenkins a £1,500

Enillwyr Categori
£150

90+ o Bwyntiau
Tystysgrif Gwobr Aur

80 – 89 Pwynt
Tystysgrif Gwobr Arian

70 – 79 Pwynt
Tystysgrif Gwobr Efydd

Bydd Gwobr yr Arweinydd yn cael ei wobrwyo i’r Arweinydd mwyaf eithriadol o bob côr cystadleuol yn yr Ŵyl.

Bydd Gwobr Cerddoriaeth Sanctaidd yn cael ei wobrwyo i’r côr sy’n cyflwyno’r dehongliad orau o gân sanctaidd yn ystod yr Ŵyl.


Categori 1: Corau Cymysg

Côr Cymysg heb fod yn llai na 16 o leisiau. Rhaid i’r cantorion fod dros 16 oed ar ddiwrnod y Gystadleuaeth. Dylai pob côr gyflwyno rhaglen gyferbyniol sy’n cynnwys o leiaf:

 • Un darn digyfeiliant;
 • Un darn gan gyfansoddwr byw;
 • Un darn a gyfansoddwyd neu trefnwyd gan gyfansoddwr o’r wlad frodorol y côr.

Dylai’r rhaglen gyferbyniol gynnwys rhwng 3 a 5 darn a dylai’r amser perfformio (heb gynnwys cymeradwyaeth) fod rhwng 12 a 15 munud o hyd. Bydd cosbau amser yn gymwys i gorau sydd ddim yn glynu i’r amseroedd yma.

Caniateir hyd at 3 cerddor i gyfeilio ar gyfer y darnau. Cyfrifoldeb y corau fydd i drefnu taliadau a ffioedd i’w cerddorion


Categori 2: Corau Un Llais

Unrhyw gôr merched (SSAA / SSA / SAA / SA) neu gôr meibion (TTBB / TTB / TBB / TB) heb fod yn llai na 16 o leisiau. Rhaid i’r cantorion fod dros 16 oed ar ddiwrnod y Gystadleuaeth. Dylai pob côr gyflwyno rhaglen gyferbyniol sy’n cynnwys o leiaf:

 • Un darn digyfeiliant;
 • Un darn gan gyfansoddwr byw;
 • Un darn a gyfansoddwyd neu trefnwyd gan gyfansoddwr o’r wlad frodorol y côr.

Dylai’r rhaglen gyferbyniol gynnwys rhwng 3 a 5 darn a dylai’r amser perfformio (heb gynnwys cymeradwyaeth) fod rhwng 12 a 15 munud o hyd. Bydd cosbau amser yn gymwys i gorau sydd ddim yn glynu i’r amseroedd yma.

Caniateir hyd at 3 cerddor i gyfeilio ar gyfer y darnau. Cyfrifoldeb y corau fydd i drefnu taliadau a ffioedd i’w cerddorion


Categori 3: Categori Agored

Côr heb fod yn llai na 16 o leisiau. Caniateir cantorion o bob oedran ar gyfer y categori hwn. Mae’r category yma’n ddelfrydol ar gyfer grwpiau canu sy’n cynnwys cymysgedd o blant ac oedolion ac/neu sy’n arbenigo mewn traddodiad diwylliannol penodol neu steil o gerddoriaeth (er enghraifft ‘Barbershop’, ‘Pop’, Sioeau ‘Glee’, ‘Jazz’, ‘Gospel’, ayb) Dylai pob côr gyflwyno rhaglen gyferbyniol sy’n cynnwys o leiaf:

 • Un darn digyfeiliant;
 • Un darn gan gyfansoddwr byw;
 • Un darn a gyfansoddwyd neu trefnwyd gan gyfansoddwr o’r wlad frodorol y côr.

Dylai’r rhaglen gyferbyniol gynnwys rhwng 3 a 5 darn a dylai’r amser perfformio (heb gynnwys cymeradwyaeth) fod rhwng 12 a 15 munud o hyd. Bydd cosbau amser yn gymwys i gorau sydd ddim yn glynu i’r amseroedd yma.

Caniateir hyd at 3 cerddor i gyfeilio ar gyfer y darnau. Cyfrifoldeb y corau fydd i drefnu taliadau a ffioedd i’w cerddorion


Categori 4: Lleisiau Ifanc (dan 25 oed)

Côr Ieuenctid heb fod yn llai na 16 o leisiau. Dylai pob aelod fod yn ifancach na 25 oed ar ddiwrnod y gystadleuaeth. Dylai pob côr gyflwyno rhaglen gyferbyniol sy’n cynnwys o leiaf:

 • Un darn digyfeiliant;
 • Un darn gan gyfansoddwr byw;
 • Un darn a gyfansoddwyd neu trefnwyd gan gyfansoddwr o’r wlad frodorol y côr.

Dylai’r rhaglen gyferbyniol gynnwys rhwng 3 a 5 darn a dylai’r amser perfformio (heb gynnwys cymeradwyaeth) fod rhwng 12 a 15 munud o hyd. Bydd cosbau amser yn gymwys i gorau sydd ddim yn glynu i’r amseroedd yma.

Caniateir hyd at 3 cerddor i gyfeilio ar gyfer y darnau. Cyfrifoldeb y corau fydd i drefnu taliadau a ffioedd i’w cerddorion


Cystadleuaeth Côr y Corau

Bydd y pum côr sydd yn ennill y fwyaf o bwyntiau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yng nghystadleuaeth Côr y Corau. Dylai’r pum côr sydd yn ennill y fwyaf o bwyntiau gyflwyno rhaglen gyferbyniol sy’n cynnwys o leiaf:

 • Un darn digyfeiliant
 • Un darn gan gyfansoddwr byw;
 • Un darn a gyfansoddwyd neu trefnwyd gan gyfansoddwr o’r wlad frodorol y côr.

Dylai’r rhaglen gyferbyniol gynnwys rhwng 3 a 5 darn a dylai’r amser perfformio (heb gynnwys cymeradwyaeth) fod rhwng 12 a 15 munud o hyd. Bydd cosbau amser yn gymwys i gorau sydd ddim yn glynu i’r amseroedd yma.

Caniateir hyd at 3 cerddor i gyfeilio ar gyfer y darnau. Cyfrifoldeb y corau fydd i drefnu taliadau a ffioedd i’w cerddorion

Cynghorir y corau i amrywio eu rhaglen o’i perfformiad categori