Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn mynd ar-lein yn 2021

Bydd Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru, a sefydlwyd gan gyn-gyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn croesawu’r byd corawl rhyngwladol yn ôl i Gymru ym mis Hydref – yn rhithiol.

Bydd y gystadleuaeth ar-lein yn cael ei chynnal ar 30 Hydref 2021, sef y trydydd tro i’r Ŵyl gael ei chynnal – cafodd y ddau ddigwyddiad cyntaf eu cynnal wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2018 a 2019.

Mae amseriad y cyhoeddiad yn arwyddocaol hefyd, yn ôl Eilir Owen Griffiths:

“Roeddem wedi gobeithio ail ddechrau’r ŵyl mewn person y flwyddyn hon, ac roedd ein cyngerdd agoriadol wedi ei drefnu ar gyfer dechrau mis Gorffennaf. Mae’r hyn a allai fod wedi bod yn gyfnod trist fel arall, bellach yn gyfnod i ddathlu wrth i ni lansio ein cystadleuaeth gyntaf ar-lein.

“Allwn ni ddim aros fel tîm i groesawu corau yn ôl i Gymru eto. Wedi’r cyfan, ni yw ‘Gwlad y Gân’ Roedd yr hyn a ddechreuon ni gyda Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn ŵyl o’r radd flaenaf, ond eto hefyd yn gystadleuaeth gynhwysol a dw i mor falch ein bod ni’n medru parhau â’r gystadleuaeth ar-lein.”

Bydd y gystadleuaeth ar-lein ar agor i gorau ar draws y byd, o bob oedran a llais. I gyflwyno cais, gofynnir i gorau gyflwyno eu ceisiadau ar ffurf fideo erbyn 1 Hydref 2021, ac fel gyda’r blynyddoedd blaenorol, bydd y corau’n cael eu beirniadu gan banel o feirniaid rhyngwladol.

Aeth Mr Owen Griffiths ymlaen i ddweud:

“Fel arweinydd corawl fy hun, dw i’n gwybod pa mor drist oedd hi i beidio gallu dod at ein gilydd i ganu a chystadlu. Dan ni hefyd wedi colli’r elfen gymdeithasol wrth gwrs, ond nawr, mae gân gorau rywbeth i weithio tuag ato sy’n helpu i gôr symud ymlaen.

“Dw i’n gobeithio bydd y gystadleuaeth rithiol hon yn rhoi rhywbeth i gorau ar draws y byd gymryd rhan ynddi ac yn gyfle iddynt gynhyrchu rhywbeth arbennig gyda’i gilydd. Gyda chymaint o ansicrwydd ar hyn o bryd gyda digwyddiadau byw a theithio rhyngwladol, mae’n wych gallu cynnal cystadleuaeth gorawl ryngwladol sydd heb y rhwystrau yma.”

CYFLWYNO CAIS

Cymru’n croesawu’r byd corawl – yn rhithiol!