Mae Côr Penglais yn ensemble sydd ddim angen clyweliad i ymuno, yn gynhwysol ac uchelgeisiol o gantorion o Ysgol Penglais yn Aberystwyth.

Buom yn canu yn y Senedd ar Ddydd Gŵyl Dewi 2020, ac roeddem hefyd i fod i gystadlu yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Ond ni fu hyn yn bosib wrth gwrs, gan olygu bod y côr yn mynd ar-lein yn gyflym iawn. Yn ystod y cyfnodau clo amrywiol, gwnaethom gynhyrchu dros 50 o gyngherddau ar-lein ar gyfer y gymuned leol.

Gan fod y cyfyngiadau’ wedi codi yn 2022, rydyn ni nawr yn awyddus i ganu! Yn ddiweddar, fe gyrhaeddon ni rownd gynderfynol cyfres deledu S4C Côr Cymru, a byddwn yn teithio i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf i gystadlu yn y categori Côr Hŷn i Blant. Rydym hefyd yn bwriadu dychwelyd i ganu yn y Senedd eto, yn ogystal â mwy o gyngherddau lleol megis yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Rydym yn gôr sy ddim angen clyweliad i ymuno, sy’n credu mewn cynwysoldeb, ond hefyd wrth weithio’n galed i gynhyrchu canlyniadau eithriadol. Mae croeso i bawb fynychu, i brofi canu corawl mewn 4 rhan. Rydym hefyd yn mwynhau ein hunain yn y broses! Gobeithiwn y bydd hyn yn cael ei gyfleu yn ein cais.

Nôl