Ychwanegu Categori Corau Plant i Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019

Yn dilyn nifer llethol o geisiadau yn ei flwyddyn gyntaf, mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn cyhoeddi Categori Côrau Plant.

“Fe’n syfrdanwyd gan y nifer o geisiadau gan gorau ifanc ac felly rydym yn awyddus i ateb y galw” meddai Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, Eilir Owen Griffiths.  “Yn ystod GGRC18 fe wnaethon ni fwynhau perfformiadau gan rai o gorau ieuenctid mwyaf blaenllaw yn y byd, ac aeth un ymlaen i ennill cystadleuaeth Côr y Corau. Ein bwriad, drwy gyflwyno Categori Côr Plant, yw datblygu angerdd i ganu corawl ymhlith cantorion ifanc a gwthio ffiniau rhagoriaeth gorawl”

Yn ystod yr Ŵyl gyntaf, daeth dros 400 o gantorion o De Affrica a’r Wcráin, Cymru a’i chymydog, Lloegr i gystadlu yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Eleri Roberts, arweinydd Côr Heol y March, Pencampwyr Cystadleuaeth Côr y Corau yn 2018 “ Fe wnaethom fwynhau ein hamser yng Ngŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru. Roedd yr ŵyl wedi ei drefnu’n dda iawn – fel watsh!. Roedd yr awyrgylch yn gyfeillgar ac yn heintus. Roedd corau o wahanol wledydd yn uno drwy gân ac yn creu atgofion gwerthfawr ond roedd hefyd yn gyfle gwych i ddysgu oddi wrth ein gilydd.

Categorïau Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019

  • Categori 1: Corau Cymysg
  • Categori 2: Corau Un Llais
  • Categori 3: Categori Agored
  • Categori 4: Lleisiau Ifanc (dan 25 oed)
  • Categori 5: Corau Plant (dan 12 oed)

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Gŵyl 2019 a fydd yn dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru dros benwythnos y Pasg [19 Ebrill – 21 Ebrill 2019]. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y corau yn ymglymu i amserlen gyffrous o gyngherddau gydag artistiaid poblogaidd; perfformiadau anffurfiol yn lleoliadau mwyaf eiconig y Brifddinas (Castell Caerdydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Mermaid Quay); gweithdai gydag arweinwyr corawl blaenllaw fel yr enillydd Brit a Brit Clasurol, Paul Mealor â’r arweinydd â’r beirniad rhyngwladol, Bernie Sherlock; ac yn olaf, cystadlu am Dlws Syr Karl Jenkins.

Mae hyn yn gyfle gwych i unrhyw gôr sy’n edrych i ddatblygu eu sain a chreu atgofion gwerthfawr i’w trysori am byth.

Cyflwynwch gais cyn 01 Medi 2018 ac fe gewch £25 o ostyngiad ar eich cais.

 Cyflwyno Cais

Ychwanegu Categori Corau Plant i Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019