Bydd y corau yn cael eu dewis yn ôl safon y cais a gyflwynwyd. Bydd Panel Artistig Gwyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn talu sylw penodol ar y rhaglen arfaethedig ar gyfer y gystadleuaeth yngŷd ag ansawdd y perffomiad a gyflwynir ar y recordiad

Bydd disgwyl i’r corau a ddewisir i gymryd rhan mewn cyngherddau nos, i fod yn bresennol yn y Seremoni Wobrwyo ar Ddydd Sul, 1 Ebrill 2018 ac i fod ar gael ar gyfer gweithgareddau tu allan i’r gystadleuaeth yn ystod cyfnod yr ŵyl