Diolch am archebu eich tocynnau i Gwyl Gorawl Ryngwladol Cymru. Bydd e-docyn yn cael ei anfon atoch faes o law.