I brynu tocynnau ar gyfer yr ŵyl, cliciwch ar yr opsiynnau isod

Cyngerdd Agoriadol

Dydd Gwener, 1 Gorffennaf 2022: 19:30

Capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Cyfle i weld rhai o’r corau sy’n cystadlu mewn perfformiadau cyn y gystadleuaeth.
Tocynnau Gŵyl

Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf 2022

Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru

Cystadleuaeth y Categorïau: 12:30-16:30

Cystadleuaeth Côr y Corau: 19:00 – 21:30

Type of Ticket / Math o Docyn