Os hoffech danysgrifio i’r cylchlythyr, llenwch y ffurflen isod

Drwy danysgrifio i’r cylchlythyr hwn rydych yn caniatau i Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru brosesu eich data personol at ddibenion darparu gwybodaeth ynglyn â newyddion yr Ŵyl hon.

Mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn prosesu Data Personol yn unol â Diogelu Data a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)