Dylid cyflwyno unrhyw ffurflenni cais ynghyd â’r deunydd cefnogol erbyn y dyddiad a noder isod. Os fydd unrhyw geisiadau yn hwyr bydd y penderfyniad i’w derbyn yn ôl disgresiwn Panel Artistig Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru.

  • Ffurflen Gais wedi ei gwblhau, bydd angen ei gwblhau ar-lein ar ein gwefanli>
  • Recordiad diweddar (o fewn y 6 mis diwethaf). Derbynnir y ffeiliau canlynol: MP3, MP4, dolenni YouTube, neu ffeiliau Fideo
  • Hanes byr y côr a’i harweinydd. Dylid cyflwyno hyn yn y Saesneg neu yn y Gymraeg ac ni ddylid fod yn hirach na 300 o eiriau
  • Ffi mynediad o £175 ar gyfer cais (gostyngiad i £125 hyd 1 Fehefin 2018 a £150 rhwng 2 Fehefin 2018 a 1 Fedi 2018)*
  • Llun diweddar ar ffurf jpeg
  • Rhestr o raglen arfaethedig ar gyfer pob categori

*Bydd corau sydd ddim yn llwyddiannus yn derbyn ad-daliad llawn o’i ffi mynediad heblaw am unrhyw ffioedd banc.

Cyflwyno Cais (cliciwch)