Ar gais, bydd ein partner teithiau profiadol, Rayburn Tours, yn hapus i deilwra Pecyn Gŵyl bwrpasol ar gyfer pob côr sy’n cystadlu yn yr Ŵyl.

Ers ei sefydlu yn 1965, mae Rayburn Tours wedi helpu cannoedd o gorau i deithio ar draws y byd. Maent yn trefnu llety, teithiau, cyngherddau a phopeth sydd ei angen ar gôr ar daith lwyddiannus – ac nid yw eich taith i Gaerdydd yn wahanol.

Byddant yn defnyddio’r un ymroddiad ac arbenigedd i sicrhau bod eich profiad yn yr Ŵyl yn rhedeg yr un mor esmwyth. Wrth greu pecyn pwrpasol, byddant yn trefnu llety, teithiau ac unrhyw beth arall sydd ei angen ar eich côr tra byddwch i ffwrdd. Os hoffech ymestyn eich taith, gall Rayburn Tours greu taith cyn neu ar ôl, gyda chyngherddau mewn lleoliadau sy’n addas i repertoire eich côr.

Noder – Nid oes rhaid cael Pecyn Gŵyl bwrpasol i ddod i’r ŵyl