Lachlan Craig

Lachlan Craig yw Cyfarwyddwr Cerddorol ac Arweinydd Auckland Youth Choir sydd, o dan ei arweinyddiaeth, wedi tyfu i fod yn un o gorau cymunedol mwyaf llwyddiannus Seland Newydd. Mae’n Gydlynydd y Celfyddydau Perfformio yn y Diocesan School for Girls. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Corau a Llinynnau yn y Saint Kentigern College, gan gyfarwyddo’r Gerddorfa Siambr a enillodd wobr Aur yn ogystal â’r corau aml-wobr Kentoris a Menasing. Mae’n aelod o Voices New Zealand Chamber Choir ac yn Artist Freemasons New Zealand Opera. Mae galw mawr amdano yn Seland Newydd a thramor fel unawdydd tenor, arweinydd, athro a beirniad.


Paul Mealor

Fel cyfansoddwr sydd wedi ennill Gwobr Brit a Gwobr Brit Clasurol dwywaith, mae Paul Maelor yn cael ei ddisgrifio fel ‘y cyfansoddwr pwysicaf sydd wedi dod o Gymru ers William Mathias’ (New York Times 2001). Yn wreiddiol o Lanelwy, Gogledd Cymru, pleidleisiwyd Paul fel Hoff Gyfansoddwr Byw’r genedl yn ystod rhaglen radio ‘Hall of Fame’ Classic FM. Ers 2003, mae Paul wedi bod yn Athro Cyfansoddi yn Adran Gerdd Prifysgol Aberdeen. Mae’n Llywydd Tŷ Cerdd – Canolfan Genedlaethol Cymru ar gyfer cerddoriaeth; Is-lywydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen; Noddwr y Welsh Music Guild a Llywydd Anrhydeddus Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru.


Bernie Sherlock

Mae Bernie Sherlock yn Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth yn DIT Conservatory of Music and Drama yn Nulyn,yn dilyn cyfnod o ddarlithio am flynyddoedd lawer yn Ysgol Gerddoriaeth Trinity College Dublin. Mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig yr Association of Irish Choir’s International Conducting Summer School ers 2008 a hi sy’n cynrychioli Iwerddon ar y World Choir Council. Ers 2007, mae Bernie wedi bod yn gyfarwyddwr cerddorol Culwick Choral Society. Mae ei chôr siambr, New Dublin Voices yn ennill gwobrau yn gyson mewn cystadlaethau mawr o gwmpas Ewrop. Mae ei phrofiad arwain helaeth yn cwmpasu ystod eang o gorau, ac mae ganddi broffil rhyngwladol fel beirniad, arweinydd gweithdai, athro a hyfforddwr clywedol


Cadeirydd y Panel

Eilir Owen Griffiths

Mae Eilir Owen Griffiths yn un o arweinyddion corawl mwyaf deinamig Cymru, yn gyfarwyddwr cerdd uchel ei barch, ac yn un o gyfansoddwyr mwyaf cyffrous ei genhedlaeth yng Nghymru. Gyda thros 15 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cerddorol, mae Eilir wedi arwain corau megis CF1, Côr Godre’r Garth, Côr y Drindod a Chôr y Gleision, ac wedi cael llwyddiant sylweddol mewn cystadlaethau a chyngherddau ledled y byd. Mae’n arweinydd gohebol gyda’r British Sinfonietta ac mae’n gyfrannwr rheolaidd i lwyfannau cyngerdd a digwyddiadau cerddorol y DU. Mae ei waith fel arweinydd wedi ei gymryd i Iwerddon, Yr Almaen, Gwlad Pwyl, Ffrainc, India a’r Unol Daleithiau. Yn 30 oed, penodwyd Eilir fel Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, y cyfarwyddwr cerdd ieuengaf hyd heddiw