Vaclovas Augustinas

Mae Vaclovas Augustinas yn addysgwr cerddorol, arweinydd corawl a chyfansoddwr o Lithwania ac ef yw prif arweinydd a chyfansoddwr artistig y Vilnius Municipality Choir. Yn 1993, cymerodd rhan yng Nghyngres yr Arweinyddion Corawl yn Sweden fel arweinydd gwadd. Perfformir ei waith yn rheolaidd yn Lithwania a thramor mewn gwahanol wyliau, neuaddau cyngerdd a chystadlaethau corawl ac yn 2010 enillodd y Lithianian National Arts and Culture Prize. Ers 2014 mae wedi bod yn bennaeth yr Adran Gyfansoddi yn Academi Gerddoriaeth a Theatr Lithwania.


Paul Mealor

Fel cyfansoddwr sydd wedi ennill Gwobr Brit a Gwobr Brit Clasurol dwywaith, mae Paul Maelor yn cael ei ddisgrifio fel ‘y cyfansoddwr pwysicaf sydd wedi dod o Gymru ers William Mathias’ (New York Times 2001). Yn wreiddiol o Lanelwy, Gogledd Cymru, pleidleisiwyd Paul fel Hoff Gyfansoddwr Byw’r genedl yn ystod rhaglen radio ‘Hall of Fame’ Classic FM. Ers 2003, mae Paul wedi bod yn Athro Cyfansoddi yn Adran Gerdd Prifysgol Aberdeen. Mae’n Llywydd Tŷ Cerdd – Canolfan Genedlaethol Cymru ar gyfer cerddoriaeth; Is-lywydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen; Noddwr y Welsh Music Guild a Llywydd Anrhydeddus Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru.


Bernie Sherlock

Mae Bernie Sherlock yn Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth yn DIT Conservatory of Music and Drama yn Nulyn,yn dilyn cyfnod o ddarlithio am flynyddoedd lawer yn Ysgol Gerddoriaeth Trinity College Dublin. Mae hi wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig yr Association of Irish Choir’s International Conducting Summer School ers 2008 a hi sy’n cynrychioli Iwerddon ar y World Choir Council. Ers 2007, mae Bernie wedi bod yn gyfarwyddwr cerddorol Culwick Choral Society. Mae ei chôr siambr, New Dublin Voices yn ennill gwobrau yn gyson mewn cystadlaethau mawr o gwmpas Ewrop. Mae ei phrofiad arwain helaeth yn cwmpasu ystod eang o gorau, ac mae ganddi broffil rhyngwladol fel beirniad, arweinydd gweithdai, athro a hyfforddwr clywedol


Maria Gamborg Helbekkmo

Mae’r arweinydd, cantores a phianydd o Norwy, Maria Gamborg Helbekkmo yn Athro Emeritws yng Ngholeg Prifysgol Bergen lle bu’n dysgu arwain corawl, piano a llais. Enillodd gydnabyddiaeth eang fel cerddor ac athro, ac mae hi’n fwyaf adnabyddus am ei gwaith gyda’r côr merched Voci Nobili. Mae Maria wedi bod yn gyfarwyddwr artistig Côr Philharmonig Bergen, ac yn y flwyddyn 2000 bu’n gyfrifol am Voice of Europe, sef prosiect cydweithredol rhwng Dinasoedd Diwylliannol Ewropeaidd. Fel pianydd, mae hi wedi perfformio sawl datganiadau ac wedi perfformio gyda nifer o gerddorfeydd nodedig. Mae wedi teithio gydag Academïau Cyngerdd Norwy a Swedeg ac wedi gweithio ers blynyddoedd fel cerddor llaw rydd ar gyfer cwmnïau darlledu Norwyaidd.