Yn ystod Gŵyl 2019, a gynhaliwyd rhwng 19-21 Ebrill, gwelwyd corau o mor bell i ffwrdd ag India yn dod i Brifddinas fyrlymus Cymru am gymysgedd glyfar o gystadlaethau, cyngherddau a pherfformiadau stryd.

Gwelwyd Pencampwyr Côr y Corau 2018, Côr Heol y March, yn dychwelyd i’r Ŵyl ar gyfer y Cyngerdd Agoriadol. Daeth y noson i ben ar nodyn uchel wrth i’r côr ymuno â’r Mizoram Synod Choir, India, i berfformio detholiad unigryw o’r emyn, Calon Lân, dan arweiniad Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru, Eilir Owen Griffiths.

Ar ddydd Sadwrn, bu saith côr yn cystadlu ar draws tri chategori yn Neuadd Hoddinott y BBC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymhlith y cystadleuwyr roedd y Mizoram Synod Choir o India; Codetta Youth Choir o Derry, Iwerddon; Cantabile Girls’ Choir a Southern Acappella o Loegr yn ogystal â Chôr Godre’r Garth; Côr Ger y Lli a Côrdydd o Gymru.

Yn cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, roedd y panel beirniadu yn cynnwys y Cyfarwyddwr Cerdd ac Arweinydd Auckland Youth Choir, Lachlan Craig; y Cyfansoddwr Cymreig sydd wedi ennill Gwobr Brit a Brit Classic, Paul Mealor a’r Arweinydd Corawl o Iwerddon, Bernie Sherlock.

Gyda’r nos, fe aeth Cantabile Girls’ Choir; Côr Ger y Lli; Codetta Youth Choir; Mizoram Synod Choir; Côrdydd – y pum côr oedd wedi derbyn y mwyaf o bwyntiau ar draws yr Ŵyl – benben i ennill Tlws Syr Karl Jenkins yng Nghystadleuaeth Côr y Corau.


Gwobrau a Thystysgrifau

Lleisiau Ifanc
• Cantabile Girls’ Choir – 88.5 (Arian)
• Codetta Youth Choir – 87.25 (Arian)

Categori Agored
• Mizoram Synod Choir – 86.81 (Arian)
• Côr Ger y Lli Choir – 86.18 (Arian)
• Codetta Youth Choir – 86.15 (Arian)
• Southern Acappella – 80.00 (Arian)

Corau Cymysg
• Côrdydd – 92.40 (Aur)
• Mizoram Synod Choir – 86.60 (Arian)
• Southern Acappella – 81.50 (Arian)
• Côr Godre’r Garth – 80.75 (Arian)

Gwobr yr Arweinydd Gorau
Steffan Watkins, Côr Godre’r Garth

Gwobr Cerddoriaeth Sanctaidd Paul Mealor 
Codetta Youth Choir

Pencampwyr Côr y Corau
Côrdydd


Mae ceisiadau ar gyfer Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2021, a gynhelir yng Nghaerdydd rhwng 2-4 Gorffennaf 2021, bellach ar agor.

Mae manylion am sut i wneud cais ar gael yma

Gwnewch gais cyn 01 Gorffennaf a derbyniwch ostyngiad o 25% ar eich ffi ymgeisio.

Marciau uchel i gorau ail Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru