Yn ystod Gŵyl 2019, a gynhaliwyd rhwng 19-21 Ebrill, gwelwyd corau o mor bell i ffwrdd ag India yn dod i Brifddinas fyrlymus Cymru am gymysgedd glyfar o gystadlaethau, cyngherddau a pherfformiadau stryd.

Côr y Corau – Côrdydd (Cymru)

Cordydd

 

Panel y Beirniaid

Canlyniadau
Stori

Uchafbwyntiau