Cyflwyno Cais

Cyflwyno Cais

Gwybodaeth Dylid cyflwyno unrhyw ffurflenni cais ynghyd â’r deunydd cefnogol erbyn y dyddiad a nodir isod. Bydd y penderfyniad i dderbyn unrhyw geisiadau hwyr yn ôl disgresiwn Panel Artistig Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru. *Bydd corau sydd ddim yn llwyddiannus yn

Rwy’n ei chyfri hi’n fraint ac yn anrhydedd i allu rhoi fy enw i Dlws Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru. Mae dros naw deg y cant o fy holl allbwn cyfansoddi wedi cynnwys naill ai cantorion a chanu ac mae seiniau y llais dynol wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi am flynyddoedd, bod hynny trwy'r defnydd confensiynol neu fel modd i fynegi naratif neu ddefnyddio’r llais fel offeryn, fel yn fy mhrosiect Adiemus. Yn rhyfedd iawn, anaml yr wyf wedi canu, treuliais ran fwyaf o fy amser yn chware obo yn y gerddorfa. Yn ddiweddar roeddwn yn ateb i gwestiwn mewn cwis! Mae hyn hyd yn oed yn well na hynny!Syr Karl Jenkins CBE D.Mus FRAM LRAM

Tystebau

Does gen i ddim amheuaeth bydd yr ŵyl yn dod yn un o brif ddigwyddiadau’r flwyddyn !!

Paul Mealor Beirniad, Llywydd Anrhydeddus

Mae GGRC yn ymroi i hyrwyddo rhagoriaeth artistig, dealltwriaeth fyd-eang, cyfeillgarwch ac ewyllys da drwy gerddoriaeth gorawl

Eilir Owen Griffiths Cyfarwyddwr Artistig

Dilynwch ni ar Twitter