Gŵyl Gorawl Newydd yn Dod i Gaerdydd ar Fawrth 31, 2018

12 Chwefror, 2018

Cynhelir Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru, gŵyl penwythnos ar gyfer corau gorau’r byd, yng Nghaerdydd yn ystod penwythnos y Pasg.

Yn cynnwys y KZN Midlands Youth Choir o Dde Affrica, Corws Plant Cenedlaethol Wcráin, “Pearls of Odessa”, Corws Plant Cenedlaethol Wcráin, “Seeds”; Chanteuse Chamber Choir o Loegr a Chôr Glanaethwy; Côr Iau Glanaethwy; Côr Heol y March; Côr y Cwm o Gymru, mae flwyddyn gyntaf yr ŵyl yn addo i fod yn un da.

Wrth gyhoeddi’r rhaglen lawn o weithgareddau, dywedodd Eilir Owen-Griffiths, Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl: “Ymhen pum wythnos, byddwn yn croesawu rhai o gorau penna’r byd i Gaerdydd. Mae Cymru yn cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân, ac un o fy ngweledigaethau yw dod â chorau gorau’r byd ynghyd ac i sefydlu Caerdydd fel canolfan o ragoriaeth gorawl. Rwyf wedi ennill llawer iawn o brofiad dros y chwe blynedd diwethaf fel Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Nawr, mae gennyf y cyfle i greu gŵyl newydd ar fy stepen drws. Mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn ymroi i hyrwyddo rhagoriaeth artistig, dealltwriaeth fyd-eang, cyfeillgarwch ac ewyllys da trwy gerddoriaeth gorawl. Mae’r ymdeimlad hwnnw o gymuned yn rhan fawr o’r hyn sy’n gwneud cerddoriaeth yn arbennig, a dyna pam yr wyf yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â’r Bae yn fyw gyda lleisiau corawl o genres a chefndiroedd amrywiol.”

Amserlen yr Ŵyl

Gwener 30 Mawrth Croeso Cymreig, sy’n cynnwys Côr y Gleision, yng Nghastell Caerdydd. 16:00. Cyngerdd Agoriadol yng Nghapel y Tabernacl, Yr Ais. 19:30.

Sadwrn 31 Mawrth Rowndiau Terfynol y Categorïau yn Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru. 12:30-17:30. Cystadleuaeth Côr y Corau yn Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru. 19:00-22:00.

Sul 01 Ebrill Gweithdy corawl gyda Bernie Sherlock a Paul Mealor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 10:00-11:00. Corau yn perfformio mewn nifer o leoliadau ar draws Bae Caerdydd ar gylchdro o 12:00. Seremoni Clo a lansiad Gŵyl 2019 yng Ngwesty’r Coal Exchange, Sgwâr Mount Stuart o 15:00.

Wrth drafod yr ŵyl, dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Rydym yn falch iawn o fod yn bartner i Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn eu blwyddyn gyntaf, sy’n cadarnhau ein rôl o hyrwyddo’r Celfyddydau yng Nghymru a’r Byd. Rydym yn edrych ymlaen at ddangos y gorau o’r gymuned gorawl fyd-eang yma yng Nghymru.”

___________________________________

NODIADAU I’R GOLYGYDD

Ar nos Wener 30 Mawrth, bydd y KZN Midland Youth Choir o De Affrica; Corws Plant Cenedlaethol Wcráin, “Pearls of Odessa”; Corws Plant Cenedlaethol Wcráin, “Seeds” a’r Chanteuse Chamber Choir o Loegr yn arddangos eu doniau cerddorol yng Nghapel y Tabernacl, Yr Ais. Wedi’i leoli yng nghanol y brifddinas, Capel y Tabernacl oedd lleoliad y darllediad cyntaf erioed o raglen deledu grefyddol y BBC, Songs of Praise. Bydd y gyngerdd yn cychwyn am 19:30 ac mae tocynnau ar gael ar y drws ac ar-lein: cliciwch yma

Bydd llinyn cystadleuol yr Ŵyl yn digwydd yn Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Sadwrn 31 Mawrth. Rhennir y diwrnod mewn i dair sesiwn. Bydd y sesiwn cyntaf yn cychwyn am 12:30 ac yn cynnwys Categori Côr Cymysg a’r Categori Agored. Bydd yr ail sesiwn yn cychwyn am 14:30 ac yn cynnwys y Categori Côr Un Llais (SSAA/ TTBB) â Chategori’r Lleisiau Ifanc (dan 25 oed). Uchafbwynt y gystadleuaeth fydd Cystadleuaeth Côr y Corau lle bydd y pum côr sydd wedi derbyn y mwyaf o bwyntiau ar draws yr ŵyl yn cystadlu i ennill Tlws Syr Karl Jenkins. Bydd Cystadleuaeth Côr y Corau yn cychwyn am 19:00.

Yn penderfynu tynged y corau fydd y panel o feirniaid rhyngwladol. Dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Artistig, mae panel 2018 yn cynnwys yr addysgwr cerddorol, arweinydd corawl a chyfansoddwr o Lithwania, Vaclovas Augustinas, y pianydd, canwr a chyfarwyddwr o Norwy Maria Gamborg Helbekkmo, yr enillydd Brit a Brit Clasurol, y cyfansoddwr o Gymru, Paul Mealor a’r arweinydd corawl o Iwerddon, Bernie Sherlock.

Mae Tocynnau Dydd ar gael ar-lein am £15: www.gwylgorawlryngwladol.cymru Bydd tocynnau hefyd ar gael ar y drws ar y diwrnod.

 

Gŵyl Gorawl Newydd yn Dod i Gaerdydd ar Fawrth 31, 2018