Y Pasg hwn [Mawrth 30 – Ebrill 01, 2018], bydd Caerdydd yn cynnal Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru. Bydd dros 400 o gystadleuwyr, o rai o gorau pennaf y Byd yn dod i Brifddinas Cymru i gystadlu yn yr ŵyl newydd, gyffrous hon.

Bydd llinyn cystadleuol yr ŵyl yn cynnwys nifer o gorau rhyngwladol yn cystadlu ar draws pedwar categori: Côr Cymysg; Côr Un Llais (SSAA/ TTBB); Categori Agored; Lleisiau Ifanc (dan 25 oed). Bydd y gystadleuaeth yn cyrraedd ei huchafbwynt gyda Chystadleuaeth Côr y Corau, lle bydd panel o feirniaid rhyngwladol yn pennu côr gorau’r ŵyl ac enillwyr Tlws Syr Karl Jenkins.

Wrth sôn am yr ŵyl, dywedodd Syr Karl Jenkins CBE “Rwy’n ei chyfri hi’n fraint ac yn anrhydedd i allu rhoi fy enw i Dlws Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru. Mae dros naw deg y cant o fy holl allbwn cyfansoddi wedi cynnwys nail ai cantorion a chanu ac mae seiniau y llais dynol wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi am flynyddoedd, bod hynny trwy’r defnydd confensiynol neu fel mod di fynegi naratif neu ddefnyddio’r llais fel offeryn, fel yn fy mhrosiect Adiemus. Yn rhyfedd iawn, anaml yr wyf wedi canu, treuliais ran fwyaf o fy amser yn chware obo yn y gerddorfa. Roeddwn yn ateb i gwestiwn mewn cwis yn ddiweddar! Mae hyn hyd yn oed yn well na hynny! “

Mae ymgeiswyr eleni yn cynrychioli De Affrica a’r Wcráin yn ogystal â Chymru a’i chymydog, Lloegr.

Ch-D: Pearls of Odessa; Ysgol Glanaethwy; Chanteuse Chamber Choir; Côr Heol y March; Côr y Cwm; The KZN Midlands Youth Choir)

Mae Côr Ieuenctid KZN Midlands o Dde Affrica wedi ennill cystadlaethau yn Genedlaethol ac yn Rhyngwladol. Ymhlith ei llwyddiant mae’r wobr gyntaf yng nghategori Sioe Ddiwylliannol yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2017; gwobr Arian yng nghategori’r Côr Ieuenctid a gwobr Efydd yng nghategori’r Côr Pop a Llên Gwerin yn y Grand Prix of Nations yn Magdeburg 2015 a’r Côr Ieuenctid Gorau yng Nghystadleuaeth Gorawl Genedlaethol ATKV Animato 2013. Mae uchafbwyntiau perfformio’n cynnwys perfformio yn Jiwbilî diemwnt Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II yn Neuadd San Steffan yn 2012.

Sefydlwyd Corws Plant Cenedlaethol yr Wcráin, “Pearls of Odessa”, allan o angerdd am gerddoriaeth. Ers ei sefydliad yn 1984, mae’r côr wedi perfformio ar rai o lwyfannau mwyaf mawreddog y Byd, gan gynnwys Tsieina, Hwngari, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Rwsia a Taiwan. Dan arweiniad Larisa Garbuz , mae’r côr yn cymryd rhan yn rheolaidd ym mherfformiadau Theatr Academaidd Genedlaethol Opera a Ballet Odessa. Mae eu perfformiadau hyd yn hyn yn cynnwys Carmen, Tosca, Turandot a Carmina Burana.

Dros y blynyddoedd mae Ysgol Glanaethwy – Ysgol Berfformio a Cherddoriaeth o Gymru – wedi derbyn cryn dipyn o lwyddiant. Yn 2015 fe wnaethon nhw gystadlu yng nghyfres ITV, Britain’s Got Talent ac yn 2008, fe’u gwelwyd ar The Last Choir Standing ar y BBC. Maent wedi dod i’r brig bedair gwaith yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ac yn 2010 dyfarnwyd dwy fedal aur ac un fedal arian iddynt yn y World Choir Games yn Shaoxing, Tsieina.

Mae’r ymgeiswyr eraill yn cynnwys Côr Siambr Chanteuse o Loegr;  Côr Heol y March, Côr Iau Glanaethwy a Chôr y Cwm o Gymru a Corws Plant yr Wcráin, “Seeds”.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig yr ŵyl, Eilir Owen Griffiths: “Mae Cymru yn cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân, ac un o fy ngweledigaethau yw dod â chorau gorau’r byd ynghyd ac i sefydlu Caerdydd fel canolfan o ragoriaeth gorawl. Dim ond chwe mis yn ôl y lansiwyd yr ŵyl ac rwyf wedi cael fy syfrdanu gan safon y gorau fydd yn cystadlu yn yr ŵyl eleni. Ni allaf aros i groesawu’r corau talentog hyn i Gaerdydd.”

Gŵyl Gorawl Newydd yn Denu Dros 400 o Gystadleuwyr yn eu Blwyddyn Gyntaf