Gŵyl Gorawl Newydd yn cael ei Lansio Gan Gyn Cyfarwyddwr Cerdd Llangollen

Gyda chymorth yr arloeswyr cerddorol Syr Karl Jenkins, Paul Mealor a Christopher Tin ac mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae Eilir Owen Griffiths, cyn Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, yn lansio Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru (GGRC) yn ystod Pasg 2018.

Gyda chyfuniad cyffrous o gystadlaethau, cyngherddau, perfformiadau anffurfiol a digwyddiadau cymdeithasol, mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn addo i fod yn rhywbeth gwirioneddol gofiadwy i bawb.

Bydd llinyn cystadleuol yr ŵyl yn cynnwys oddeutu 16 o gorau rhyngwladol ar draws pedwar categori: Côr Cymysg; Côr Un Llais (SSAA/ TTBB); Categori Agored; Lleisiau Ifanc (dan 25 oed). Bydd yr enillwyr yn derbyn teitl ‘Côr y Corau’ a Thlws Syr Karl Jenkins.

Dywedodd Syr Karl Jenkins CBE “Rwy’n ei chyfri hi’n fraint ac yn anrhydedd i allu rhoi fy enw i Dlws Gwyl Gorawl Ryngwladol Cymru. Mae dros naw deg y cant o fy holl allbwn cyfansoddi wedi cynnwys unai cantorion a chanu ac mai seiniau y llais dynol wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi am flynyddoedd, bod hynny trwy y defnydd confensiynol neu fel mod di fynegi naratif neu defnyddio’r llais fel offeryn, fel yn fy mhrosiect Adiemus. Yn rhyfedd iawn, anaml yr wyf wedi canu, treuliais ran fwyaf o fy amser yn chware obo yn y gerddorfa. Yr wythnos diwethaf af roeddwn yn ateb i gwestiwn mewn cwis! Mae hyn hyd yn oed yn well na hynny!”

Wrth drafod yr ŵyl, dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig, Eilir Owen Griffiths “Rydym yn eithriadol o falch bod Syr Karl Jenkins wedi cefnogi’r fenter newydd hon ac hapus bod gennym ni bump o lywyddion anrhydeddus gan gynnwys; yr enillydd Brit a Brit Clasurol, Paul Mealor; Enillydd Grammy, Christopher Tin; arweinyddion rhyngwladol Andrew Van Der Merwe a Ralph Allwood; a’r soprano arbennig o Gymru, Elin Manahan Thomas.”

Aeth ymlaen “Mae wedi bod yn uchelgais i mi sefydlu gŵyl gorawl ryngwladol yng Nghymru. Rwyf wedi ennill llawer iawn o brofiad dros y chwe blynedd diwethaf fel Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Nawr, mae gennyf y cyfle i greu gŵyl newydd ar fy stepen drws. Rwy’n ffodus ac yn ddiolchgar iawn bod gennyf ffrindiau a chydweithwyr sy’n rhannu fy ngweledigaeth.”

Yn 30 oed, penodwyd Eilir Owen Griffiths yn Gyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Yn ystod ei ddaliadaeth chwe blynedd, cyflwynodd Eilir nifer o gystadlaethau newydd yn ogystal â datblygu prosiectau estyn a chynnwys, a enillodd Gwobr Gymunedol Scottish Power yn ddiweddar. Tynnodd gynulleidfaoedd cenedlaethol trwy sicrhau perfformiadau gan artistiaid byd-eang megis Status Quo, Manic Street Preachers, UB40, Burt Bacharach, Jools Holland ac i ychwanegu at y rhestr hon, fe wnaeth gynnal artistiaid o ansawdd uchel y mae’r eisteddfod yn enwog amdanynt, gan gynnwys Syr Bryn Terfel, Joseph Calleja, Noah Stewart, Nicola Bennedetti, Alison Balsom a llawer mwy.

Ychwanegodd Owen Griffiths: “Mae Cymru yn cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân, ac un o fy ngweledigaethau yw i ddod â chorau gorau’r byd ynghyd ac i sefydlu Caerdydd fel canolfan o ragoriaeth gorawl. Mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn ymroi i hyrwyddo rhagoriaeth artistig, dealltwriaeth fyd-eang, cyfeillgarwch ac ewyllys da trwy gerddoriaeth gorawl.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Rydym yn falch iawn o fod yn bartner i Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn eu blwyddyn gyntaf, sy’n cadarnhau ein rôl o hyrwyddo’r Celfyddydau yng Nghymru a’r Byd. Rydym yn edrych ymlaen at ddangos y gorau o’r gymuned gorawl fyd-eang yma yng Nghymru.”

Dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Artistig, bydd y panel o feirniaid yn cynnwys unigolion o’r radd flaenaf. Mae’r panel yn cynnwys yr addysgwr cerddorol, arweinydd corawl a chyfansoddwr o Lithwania, Vaclovas Augustinas, y pianydd, canwr a chyfarwyddwr o Norwy, Maria Gamborg Helbekkmo yr enillydd Brit a Brit Clasurol, y cyfansoddwr o Gymru, Paul Mealor a’r arweinydd o Iwerddon a beirniad rhyngwladol, Bernie Sherlock.

Dywedodd Paul Mealor, “mae’r ŵyl yn ychwanegiad gwirioneddol wych i’r olygfa gorawl Gymreig ac rwyf wrth fy modd i fod yn feirniad yn ei flwyddyn gyntaf.” Ychwanegodd “Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yr ŵyl hon yn un o brif ddigwyddiadau’r flwyddyn!”.

Yn gweithio ochr yn ochr â’r ŵyl mae’r arbenigwyr teithio, Rayburn Tours. Bydd Rayburn Tours yn cynnig pecyn gŵyl bwrpasol i’r sawl sy’n dymuno er mwyn sicrhau bod pawb yn cael profiad cerddorol i’w gofio.

Cynhelir yr ŵyl yn Neuadd Hoddinot yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd dros benwythnos y Pasg [Mawrth 30 – Ebrill 01, 2018]. Cyhoeddir y rhaglen lawn o weithgareddau yn fuan ond mae ceisiadau bellach ar agor. Bydd y corau’n cael eu dewis ar safon y cais a gyflwynwyd. Rhaid derbyn ffurflenni cais wedi’u cwblhau a phob deunydd ategol erbyn dydd Sadwrn 21 Hydref, 2017.

Am ragor o wybodaeth am Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru a sut i wneud cais, cliciwch yma

Gŵyl Gorawl Newydd yn cael ei Lansio Gan Gyn Cyfarwyddwr Cerdd Llangollen

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *