Am y cyfle i gwrdd â ffrindiau newydd o bob cwr o’r byd a chyfrannu at fudiad gerddorol wych. Beth am wirfoddoli a gwneud cyfraniad go iawn i Ŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd.

Os oes gennych ddiddordeb, llenwch y ffurflen yma (rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn).