Dechreuodd GGRC 2018 gyda pherfformiad anffurfiol yng Nghastell Caerdydd a daeth yr ŵyl i’w darfod gyda gwledd o ddeintyddion cerddorol mewn ac o gwmpas un o atyniadau diwylliannol gorau’r DU – Canolfan Mileniwm Cymru.

Côr y Corau – Côr Heol y March (Wales)

Y Panel Beirniaid

Darllen mwy am banel y beirniaid

Cyrhaeddodd GGRC mewn steil drwy groesawu corau o Dde Affrica a’r Wcráin yn ogystal â Chymru a’i chymydog, Lloegr i gymryd rhan yn yr Ŵyl gyntaf un. Drwy gymysgedd dawnus o gystadlaethau, cyngherddau a pherfformiadau stryd, plesiodd GGRC 2018 amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd a darparu gwledd o driniaethau cerddorol mewn rhai o leoliadau mwyaf eiconig Caerdydd, Prifddinas Ieuengaf Ewrop.

Yn awyddus i arddangos popeth sydd gan ein mamwlad i’w gynnig, estynnwyd gwahoddiad i’r corau rhyngwladol mynychu’r Croeso Mawr Cymreig. I’r rhai oedd yn ddigon dewr i wynebu’r glaw, cychwynnodd y digwyddiad yng Nghastell Caerdydd cyn symud i Gapel y Tabernacle – lleoliad darllediad cyntaf rhaglen deledu grefyddol y BBC, Songs of Praise – lle’r oedd côr lleol, Côr y Gleision, yn aros yw’n croesawu gyda detholiad o ganeuon ac emynau Cymreig.

Wedi cyfle i ymlacio a chymdeithasu, dechreuodd y paratoadau ar gyfer y Gyngerdd Agoriadol a welodd corau o Dde Affrica, Wcráin a Lloegr yn diddanu cynulleidfa lawn. Codwyd flas ar gyfer y gystadleuaeth a oedd i ddod!

Ar ddydd Sadwrn, cystadlodd wyth côr ar draws pedwar categori yn Neuadd orlawn Hoddinott y BBC. Yn y nos, aeth Côr y Cwm, Côr Ieuenctid KZN Midlands, Côr Glaneathwy, Côr Heol y March a Chôr Siambr Chanteuse – y pum côr oedd wedi derbyn y mwyaf o bwyntiau ar draws yr ŵyl – benben i ennill Tlws Syr Karl Jenkins yng Nghystadleuaeth Côr y Corau.

Ar y diwrnod olaf, manteisiodd y corau ar ddosbarth meistr gydag ein beirniaid rhyngwladol – Paul Mealor, Bernie Sherlock a Maria Gamborg Helbekkmo – cyn perfformio am y tro olaf ar ein Cylchdro Corawl. Daeth y digwyddiad hwn a chynulleidfa a chefnogwyr newydd i’r corau wrth iddynt berfformio i gannoedd o dwristiaid o dan arwydd dwyieithog trawiadol Canolfan Mileniwm Cymru, y Senedd, Mermaid Quay a Phlas Roald Dahl.

Yn sicr, llwyddodd GGRC i gadw ei addewid i hyrwyddo rhagoriaeth artistig, dealltwriaeth fyd-eang, cyfeillgarwch ac ewyllys da trwy gerddoriaeth gorawl ac yn i ddiweddi bob dim,  rhoddwyd profiad cerddorol i’w chofio a’i drysori am byth.

Cyflwyno Cais ar gyfer GGRC

 

Enillwyr Gŵyl 2018

 

DSC_0954-2
Côr Ieuenctid KZN Midlands
Categori 1: Corau Cymysg
De Affrica
DSC_0954-2 - copy
Categori 2: Corau Un Llais
Côr Siambr Chanteuse
Lloegr
DSC_0954-2 - copy - copy
Categori 3: Categori Agored
Côr Glanaethwy
Cymru
DSC_0954-2 - copy - copy - copy
Categori 4: Lleisiau Ifanc
Côr Heol Y March
Cymru
DSC_0954-2 - copy - copy - copy - copy
Gwobr Cerddoriaeth Sanctaidd:
Wcráin
Pearls of Odessa
am eu perfformiad o владычкце пріими моиитвы (The Lady)
DSC_0954-2 - copy - copy - copy - copy
Gwobr Arweinydd
Elin Llywelyn-Williams
Côr y Cwm
Cymru
DSC_0954-2 - copy - copy - copy - copy - copy
CÔR HEOL Y MARCH
Cymru
CÔR Y CORAU
previous arrow
next arrow
DSC_0954-2
DSC_0954-2 - copy
DSC_0954-2 - copy - copy
DSC_0954-2 - copy - copy - copy
DSC_0954-2 - copy - copy - copy - copy
DSC_0954-2 - copy - copy - copy - copy
DSC_0954-2 - copy - copy - copy - copy - copy
previous arrow
next arrow
Shadow