Gwybodaeth

Dylid cyflwyno unrhyw ffurflenni cais ynghyd â’r deunydd cefnogol erbyn y dyddiad a nodir isod. Bydd y penderfyniad i dderbyn unrhyw geisiadau hwyr yn ôl disgresiwn Panel Artistig Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru.

*Bydd corau sydd ddim yn llwyddiannus yn derbyn ad-daliad llawn o’i ffi mynediad gan eithrio unrhyw ffioedd banc.