Mae Eilir Owen Griffiths yn un o arweinyddion corawl mwyaf deinamig Cymru, yn gyfarwyddwr cerdd uchel ei barch, ac yn un o gyfansoddwyr mwyaf cyffrous ei genhedlaeth yng Nghymru. Gyda thros 15 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cerddorol, mae Eilir wedi arwain corau megis CF1, Côr Godre’r Garth, Côr y Drindod a Chôr y Gleision, ac wedi cael llwyddiant sylweddol mewn cystadlaethau a chyngherddau ledled y byd. Mae’n arweinydd gohebol gyda’r British Sinfonietta ac mae’n gyfrannwr rheolaidd i lwyfannau cyngerdd a digwyddiadau cerddorol y DU.  Mae ei waith fel arweinydd wedi ei gymryd i Iwerddon, Yr Almaen, Gwlad Pwyl, Ffrainc, India a’r Unol Daleithiau. Yn 30 oed, penodwyd Eilir fel Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, y cyfarwyddwr cerdd ieuengaf hyd heddiw. Ar ôl chwe blynedd lwyddiannus wrth y llyw, bydd Eilir nawr yn canolbwyntio ar brosiectau newydd. Mae’n Uwch Ddarlithydd yn y Celfyddydau Perfformio ac yn Cyfarwyddwr Cwrs Canolfan Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ogystal â Chyfarwyddwr Artistig Gŵyl Drindod Dewi Sant a Gwobr Llais Rhyngwladol Stuart Burrows, sydd bellach yn ei 12fed flwyddyn.