01 Hydref 2019
Dyddiad Cau Cynnig Cyw Cynnar 

29 Chwefror 2020
Dyddiad Cau Ceisiadau

Mawrth 2020
Bydd y corau llwyddiannus yn cael eu hysbysu a bydd blaendaliadau yn cael eu dychwelyd i’r corau na fu’n llwyddiannus (gan eithrio unrhyw gostau banc).


03 – 05 Gorffennaf 2020
Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru