05 Gorffennaf 2021
Dyddiad lansio Cystadleuaeth Rhithiol Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru

01 Hydref 2021
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau


30 Hydref 2021
Cystadleuaeth Rhithiol Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru