2018

01 Mehefin
Dyddiad Cau Cynnig Cyw Cynnar 1

01 Medi 
Dyddiad Cau Cynnig Cyw Cynnar 2

16 Tachwedd
Dyddiad Cau Ceisiadau

Cyn ddiwedd 2018
Bydd y corau llwyddiannus yn cael eu hysbysu a bydd blaendaliadau yn cael eu dychwelyd i’r corau na fu’n llwyddiannus (gan eithrio unrhyw gostau banc).


2019

19 Ebrill – 21 Ebrill 
Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019