2018

1 Mehefin – Dyddiad cau ceisiadau £125 ar gyfer Gŵyl 2019

1 Medi Dyddiad cau ceisiadau £150 ar gyfer Gŵyl 2019

16 Tachwedd – Dyddiad cau ceisiadau £175 ar gyfer Gŵyl 2019

Cyn ddiwedd 2018 – Hysbysu’r corau os yw eu cais wedi bod yn llwyddiannus neu beidio a dychwelyd blaendaliadau i’r corau na fu’n llwyddiannus (heblaw am unrhyw gostau banc)

2019

19 Ebrill – 21 Ebrill Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019