Edrych am gyfle newydd i’ch côr?

 Rydym yn gwahodd corau ar draws y byd i gyflwyno eu fideos corau rhithiol i’r gystadleuaeth rithiol a byddan nhw’n cael eu beirniadu gan banel o feirniaid rhyngwladol,

 Y cwbl sydd angen i chi wneud i gyflwyno cais yw llenwi’r ffurflen ar-lein, cyflwyno eich fideo a thalu’r ffi cystadlu o ddim ond £25.

Mae mor hawdd â hynny!