Edrych am gyfle newydd i’ch côr?

Rydym yn gwahodd corau ar draws y byd i gyflwyno cais ar gyfer Gŵyl Gorawl Ryngwladol Caerdydd ym mis Gorffennaf 2022 Mae ceisiadau ar agor nawr ac fe fyddan nhw’n cael eu beirniadu gan banel o feirniaid rhyngwladol.

Cyflwynwch eich cais erbyn 31 March 2022

 Y cwbl sydd angen i chi wneud i gyflwyno cais yw llenwi’r ffurflen ar-lein, cyflwyno eich fideo a thalu’r ffi cystadlu o ddim ond £150.

Mae mor hawdd â hynny!