Cynnig Cyw Cynnar yn dod I ben yn fuan – Peidiwch a cholli allan, cyflwynwch gais ar gyfer Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019 Heddiw!

Cyflwynwch gais ar gyfer Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019 cyn 01 Medi 2018 ac fe gewch £25 o ostyngiad ar eich cais.

Wedi ei lansio yn 2017, denodd yr ŵyl gyntaf dros 400 o gystadleuwyr o rai o gorau penna’r byd i gystadlu yng Nghaerdydd. Ymhlith y cystadleuwyr oedd Côr Ieuenctid KZN Midlands o Dde Affrica, Corws Plant Cenedlaethol Wcráin, “Pearls of Odessa” a Chôr Glanaethwy, côr a lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol ‘Britain’s Got Talent’. Dechreuodd yr ŵyl gyda pherfformiad anffurfiol yng Nghastell Caerdydd a ddaeth i derfyn gyda gwledd o ddanteithion cerddorol o amgylch un o brif atyniadau diwylliannol y DU – Canolfan Mileniwm Cymru (Darllenwch am Ŵyl 2018 yma).

Yn gyfle gwych i unrhyw gôr, mae Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn cynnig rhaglen lawn o ddigwyddiadau corawl i’r corau sy’n ymweld â’r ŵyl, gan gynnwys gweithdai gydag arweinwyr corawl blaenllaw fel yr enillydd Brit a Brit Clasurol, Paul Mealor â’r arweinydd â’r beirniad rhyngwladol, Bernie Sherlock; cyngherddau gydag artistiaid poblogaidd; perfformiadau anffurfiol yn lleoliadau mwyaf eiconig y Brifddinas (Castell Caerdydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Mermaid Quay) ac yn olaf, cystadlu am Dlws Syr Karl Jenkins yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Wrth sôn am yr Ŵyl, dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig, Eilir Owen Griffiths “Roedd y flwyddyn gyntaf yn llwyddiant ysgubol. Fel Gŵyl sydd wedi ei greu gan goryddion ar gyfer goryddion, ein nod oedd darparu Gŵyl llawn profiadau corawl o’r radd flaenaf, a dyna’n union yr hyn a wnaethom. Fe wnaeth bawb adael Caerdydd yn teimlo’n gyfoethocach nag yr oeddent pan gyrhaeddon nhw. Ffurfiwyd cyfeillgarwch, canwyd nifer o ganeuon a gwnaed hanes.” Ychwanegodd: “Rydym eisoes wedi dechrau cynllunio Gŵyl 2019 ac rwy’n edrych ymlaen at rannu’r holl ddatblygiadau cyffrous gyda chi. Bydd 2019 hyn yn oed yn fwy na 2018.”

Mae ceisiadau eisoes wedi dechrau dod i mewn ar gyfer Gŵyl 2019, a fydd yn dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru dros benwythnos y Pasg [19 Ebrill – 21 Ebrill 2019]. Croesawch her gorawl newydd a chyflwynwch gais heddiw cyn i gynnig y cyw cynnar orffen. Mae’r cynnig yn dod i ben ar 01 Medi 2018 gyda cheisiadau yn cau ar 01 Tachwedd 2018. Bydd y corau’n cael eu dewis ar safon y cais a gyflwynwyd.


Categorïau Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019

  • Categori 1: Corau Cymysg
  • Categori 2: Corau Un Llais
  • Categori 3: Categori Agored
  • Categori 4: Lleisiau Ifanc (dan 25 oed)
  • Categori 5: Corau Plant (dan 12 oed) – CATEGORI NEWYDD AR GYFER 2019

Croesawch her gorawl newydd a chyflwynwch gais heddiw

Cynnig Cyw Cynnar yn dod I ben yn fuan – Peidiwch a cholli allan, cyflwynwch gais ar gyfer Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2019 Heddiw!