Richard Vaughan, cyn-ddisgybl Ysgol Gerddoriaeth y Royal Holloway, Prifysgol Llundain, wedi ei enwi fel Cyfansoddwr Preswyl cyntaf erioed Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru.

Wrth sôn am y cyhoeddiad, dywedodd Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Artistig GGRC, “Rwy’n hynod o falch i groesawi Richard fel ein Cyfansoddwr Preswyl cyntaf. Fel cyfaill a chydweithiwr, rwy’n edrych ymlaen at weithio gydag ef ar Ŵyl 2019/2020. Mae’n gyfansoddwr dawnus dros ben ac ni allaf aros i weld pa ddanteithion cerddorol fydd ganddo ar ein cyfer ni.”

Yn wreiddiol o Rydaman, Sir Gâr, mae Richard Vaughan yn gyfansoddwr a threfnydd, yn arweinydd, cyfeilydd a chyfarwyddwr cerdd fedrus iawn.

Wedi’i leoli yng Nghaerdydd bellach, mae Vaughan wedi cyhoeddi nifer o weithiau corawl gan gynnwys Ave Maria, Justorum Animae, Rhyfel a Nadolig 1914, gweithiau sydd wedi’i berfformio’n helaeth ledled y DU, Ewrop ac America. Mae’n Arweinydd Côr y Gleision; Is-arweinydd a chyfeilydd Côr CF1; Arweinydd Côr Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 ac wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Cerdd ‘Big Talent’ yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Mae’n bianydd dawnus, wedi perfformio ledled Ewrop ac yn cyfeilio’n rheolaidd ar raglenni S4C. Mae wedi bod yn athro piano proffesiynol ers yn bymtheg oed ac mae’n parhau i ddysgu’n breifat.

Yn ei rôl newydd fel Cyfansoddwr Preswyl Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru, bydd Vaughan yn gyfrifol am gyfansoddi Anthem Gŵyl 2019, lle bydd y corau sy’n cystadlu yn uno i’w pherfformio am y tro cyntaf ar ddiwedd Cystadleuaeth Côr y Corau, a gynhelir yn Neuadd Hoddinott y BBC yn ystod Pasg 2019.

Meddai Vaughan, “Rwy’n edrych ymlaen at yr her o gyfansoddi ar gyfer cyfuniadau gwahanol o leisiau ac i glywed y darn yn cael ei berfformio’n fyw am y tro cyntaf gan rai o gorau mwyaf blaenllaw’r byd, yma yng Nghaerdydd.”

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Gŵyl 2019 a fydd yn dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru dros benwythnos y Pasg [19 Ebrill – 21 Ebrill 2019]. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y corau yn ymglymu i amserlen gyffrous o gyngherddau gydag artistiaid poblogaidd; perfformiadau anffurfiol yn lleoliadau mwyaf eiconig y Brifddinas (Castell Caerdydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Mermaid Quay); gweithdai gydag arweinwyr corawl blaenllaw fel yr enillydd Brit a Brit Clasurol, Paul Mealor â’r arweinydd â’r beirniad rhyngwladol, Bernie Sherlock; ac yn olaf, cystadlu am Dlws Syr Karl Jenkins.

I gyflwyno cais ar gyfer Gŵyl 2019, cliciwch yma

I dderbyn y newyddion diweddaraf, tanysgrifiwch i’n cylchlythyr yma

Cyhoeddi Richard Vaughan Fel Cyfansoddwr Preswyl Cyntaf Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru