Caerdydd, Cymru – 25 Hydref 2018

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi bod ein Llywydd Anrhydeddus wedi rhoi ei enw i Wobr Cerddoriaeth Sanctaidd Paul Mealor. 


Ar gyhoeddi’r cydweithrediad, dywedodd y cyfansoddwr sydd wedi ennill Gwobr Brit a Gwobr Brit Clasurol: “mae cerddoriaeth sanctaidd wrth wraidd popeth yr wyf yn ei ysgrifennu fel cyfansoddwr a phopeth rwy’n canu fel canwr. Bwriad y wobr hon yw annog a dathlu’r sanctaidd mewn cerddoriaeth yn yr ŵyl wych, arloesol hon.”

Yn wreiddiol o Lanelwy, disgrifiwyd Paul gan y New York Times fel ‘y cyfansoddwr pwysicaf sydd wedi dod o Gymru ers William Mathias ac yn ddiweddarach, pleidleisiwyd Paul fel Hoff Gyfansoddwr Byw’r genedl yn ystod rhaglen radio ‘Hall of Fame’ Classic FM yn 2012.

Wrth sôn am y cyhoeddiad dywedodd Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl: “Rydyn ni’n falch bod Paul wedi rhoi ei enw i’r Wobr Cerddoriaeth Sanctaidd. Roedd safon y perfformiadau yng nghategori gerddoriaeth sanctaidd yng ngŵyl 2018 yn eithriadol o uchel a’r nod ar gyfer yr ŵyl nesaf yw gwthio’r safonau hyd yn oed yn uwch. Rydym yn ffodus iawn i gael Paul fel Llywydd Anrhydeddus, yn Bartner ac yn aelod parchus o’r panel beirniadu.”

Dyfarnwyd Gwobr Cerddoriaeth Sanctaidd Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru 2018 i Gorws Plant Wcráin, “Pearls of Odessa” am eu perfformiad o владычкце пріими моиитвы (The Lady). Edrychwch ar eu perfformiad buddugol yma.

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Gŵyl 2019, a fydd yn dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru dros benwythnos y Pasg [19 Ebrill – 21 Ebrill 2019]. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y corau yn ymglymu i amserlen gyffrous o gyngherddau gydag artistiaid poblogaidd; perfformiadau anffurfiol yn lleoliadau mwyaf eiconig y Brifddinas (Castell Caerdydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Mermaid Quay); gweithdai gydag arweinwyr corawl blaenllaw fel y cyfansoddwr o Gymru Paul Mealor â’r arweinydd â’r beirniad rhyngwladol, Bernie Sherlock; ac yn olaf, cystadlu am Dlws Syr Karl Jenkins.

Mae ceisiadau’n cau ar 01 Tachwedd 2018.

Cyhoeddi Gwobr Cerddoriaeth Sanctaidd Paul Mealor