Yn ymroddedig i hyrwyddo rhagoriaeth artistig, cyfeillgarwch ac ewyllys da, ganwyd Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru trwy angerdd tuag at gerddoriaeth gorawl, y weledigaeth i groesawu’r gorau o’r gymuned gorawl ryngwladol i Gymru, a’r awydd i herio ffiniau rhagoriaeth gerddorol.

Cynhaliwyd yr Ŵyl gyntaf ym mhrifddinas fyrlymus Cymru, Caerdydd a gwelwyd corau o Dde Affrica, Wcráin, Cymru a Lloegr yn cystadlu am Dlws Syr Karl Jenkins a theitl Côr y Corau.

Bydd Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd ym mis Gorffennaf 2020 gyda rhaglen gyffrous o ddeintyddion corawl. Mawr obeithiwn y gallwch ymuno â ni rhwng 03-05 Gorffennaf 2020 am benwythnos wirioneddol arbennig.


Cyfarwyddwr Artistig

Tim yr Ŵyl

  • Meilyr Hedd ap Ifan
  • Carys Davies
  • Peredur Owen Griffiths
  • Angela Owen-Griffiths
  • Gwawr James
  • Carwyn Thomas Wycherley
  • Gwenno Williams