Mae’n bleser gen i gyhoeddi lawnsiad Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru (GGRC). Cynhelir yr Ŵyl gyntaf erioed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, un o atyniadau diwylliannol mwyaf eiconig Prydain sydd wedi’i leoli yn Nghaerdydd – Prifddinas Cymru, sydd hefyd yn gartref i mi.

Mae Cymru yn cael ei hadnabod fel Gwlad y Gân, ac un o fy ngweledigaethau yw i ddod â’r gorau o’r byd corawl ynghŷd i greu profiadau cerddorol fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’r Ŵyl, boed hynny fel aelod o gôr fydd yn cystadlu am Dlws Syr Karl Jenkins, neu’n aelod o’r gynulleidfa i un o’r gwleddau cerddorol yn ein cynherddau gala.

Cyfarwyddwr Artistig: Eilir Owen Griffiths