Yn arbenigwyr teithiau grŵp ers 1965, mae Rayburn Tours yn fusnes teuluol annibynnol sy’n ymroddedig i greu teithiau rhyngwladol wedi’u teilwra ar gyfer grwpiau. Rydym yn arbenigo mewn Teithiau Cyngerdd ar gyfer pob math o gorau ieuenctid ac oedolion. Yn ogystal â hyn rydym yn trefnu Teithiau Addysgol, Teithiau Sgïo a Theithiau Chwaraeon i ysgolion. Ein nod yw ysbrydoli ein grwpiau i chwilio am anturiaethau newydd ac i groesawu diwylliannau newydd.

Rydym yn cadw ein cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn. Mae ein tîm o dros 90 o arbenigwyr teithio yn defnyddio eu blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth uniongyrchol i greu profiadau sydd nid yn unig yn bodloni, ond yn rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid. O ganlyniad, rydym yn falch o anfon dros 23,000 o deithwyr ledled y byd bob blwyddyn.

Mae ein tîm Teithiau Cyngerdd yn cynnwys cymysgedd profiadol iawn o gerddorion, ieithyddion a chyn-athrawon sy’n frwdfrydig am greu cyfleoedd perfformio rhyngwladol cofiadwy ar gyfer pob math o gorau ieuenctid ac oedolion.

Wedi ymrwymo i weithio gyda chorau, buom yn aelod o’r NAC ers sawl blwyddyn a noddwyr Côr y Flwyddyn yn 2014 a 2016, yn ogystal â threfnu teithiau cyngerdd ar gyfer cannoedd o gorau. Gan gynnig amrywiaeth o leoliadau ysbrydoledig mewn llu o gyrchfannau ledled y byd, o’r DU ac Ewrop i ymhellach i ffwrdd, rydym yn teilwra pob taith i fodloni gofynion penodol pob grŵp. Beth bynnag fo’ch sain a’ch steil, byddwn yn argymell y lleoliadau gorau i gyd-fynd â’ch repertoire. Yn ogystal byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i’ch perfformiadau ar eich rhan, gofalu am drafnidiaeth ac offerynnau a threfnu teithiau i helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich amser i ffwrdd.

Rydym yn falch o fod yn bartner â Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn y fenter newydd gyffrous hwn i gorau ac i fod yn rhan o’r ŵyl! O Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru i’r llwyfan byd-eang, ble fydd eich taith yn mynd â chi?