C: A oes rhaid inni ddefnyddio pecynnau’r ŵyl?

A: Nac oes – ond mae Rayburn Tours yn cynnig gwasanaeth neb unrhyw rwymedigaeth i’ch helpu gyda’r trefniadau. Mae ganddynt becynnau sydd wedi’u negodi’n arbennig wedi’u teilwra i’ch anghenion.

C: A allwn ni wneud ein trefniadau ein hunain?

Wrth gwrs – ond mae Rayburn Tours yn cynnig gwasanaeth neb unrhyw rwymedigaeth i’ch helpu gyda’r trefniadau. Mae ganddynt becynnau sydd wedi’u negodi’n arbennig wedi’u teilwra i’ch anghenion. Byddai angen i chi sicrhau fod eich trefniadau eich hun yn caniatáu i’ch côr gyflawni’r gofynion cystadlu a pherfformio.

C: A yw ffi y cais yn cael ei ad-dalu i gôr anlwyddiannus?

A: Ydi, minws unrhyw ffioedd banc

C: Os ydym yn cael hi’n anodd i dalu ffi y cais, a oes unrhyw gymorth gan yr ŵyl?

A: Yn y sefyllfa yma, y peth gorau i’w wneud yw cysylltu â ni i drafod eich sefyllfa – cliciwch yma

C: A yw’r ŵyl yn darparu llety ar gyfer arweinyddion y corau?

A: Os yw’r côr yn cymryd pecynnau gwyl, yna mae llety yr arweinydd rhan o’r pecyn

 

Unrhyw gwestiynnau? Cliciwch yma.