Lleisiau Ifanc

ENILLWYR

Cantabile Girls’ Choir

Categori Agored

ENILLWYR

Mizoram Synod Choir

Corau Cymysg

ENILLWYR

Cordydd

Gwobr Cerddoriaeth Sanctaidd

ENILLWYR

Codetta Youth Choir

Gwobr yr Arweinydd

ENILLYDD

Steffan Watkins

Côr Godre’r Garth

Côr y Corau

ENILLWYR

Cordydd