Mae’ grŵp artistig “ANOUAZE-G. A”, yn cynnwys cantorion talentog o bob cefndir o Abidjan yng Ngorllewin Affrica. Maent yn chwarae  djembes, ond hefyd ar ddrymiau gwahanol megis Dunun / kenkeni a Sangban, y sabar, balafon, a’r Djabar bougarabous, n’tama (drwm siarad) a mwy . Mae’r rhan fwyaf o ganeuon sy’n cael eu canu yn cael eu hefelychu gan goreograffi ein dawnswyr sy’n disgrifio golygfeydd o hanes Affrica, bywyd bob dydd a gwyliau, ein meysydd yw: Côr, Dawns a cherddoriaeth werin, dawns Draddodiadol a Chyfoes, Theater, Ballet, Cerddoriaeth a mwy.

Nôl