Mae Ralph Allwood MBE yn Gyfarwyddwr Cerdd yn yr Old Royal Naval College yn Grenwich, a chyn hynny yn Gyfarwyddwr Cerdd yng Ngholeg Eton am 26 o flynyddoedd. Fel arweinydd llaw rydd, mae Ralph wedi arwain dros 40 o ddarllediadau byw ar gyfer BBC Radio 3 ac mae ei gyfansoddiadau yn cael eu clywed ar y radio a’r teledu ledled y Byd. Mae’n gynghorydd Corawl i Novello a Trinity College, Oxford ac yn dysgu yn Trinity Laban Conservertoire a Tiffin. Yn 2015 sefydlodd Pimlico Musical Foundation i alluogi plant o ysgolion cynradd Pimlico i ganu mewn corau, yn bennaf yn Eglwys St Gabriel.


Mae’r soprano o Gymru, Elin Manahan Thomas wedi perfformio yn rhai o brif leoliaddau a gwyliau Ewrop gan gynnwys: Edinburgh International Festival, Canterbury, Three Choirs, Gŵyliau Mostly Mozart a Lufthansa, St John’s Smith Square, Wigmore Hall, Royal Albert Hall, Bridgewater Hall, Casa de Musica yn Porto, Zurich Tonhalle a’r Concertgebouw yn Amsterdam. Mae Elin wedi rhyddhau pum albwm ac yn ymddangos fel unawdydd ar nifer o ddisgiau ar gyfer labeli megis Universal, Naxos, Chandos, Hyperion, Coro, Signum, Collegium a Sain. Mae’n teimlo’n gryf dros gerddoriaeth ym myd addysg ac wedi arwain gweithdai corawl gydag Eric Whitacre a chynnal dosbarthiadau meistr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Rhydychen.


Fel cyfansoddwr sydd wedi ennill Gwobr Brit a Gwobr Brit Clasurol dwywaith, mae Paul Maelor yn cael ei ddisgrifio fel ‘y cyfansoddwr pwysicaf sydd wedi dod o Gymru ers William Mathias’ (New York Times 2001). Yn wreiddiol o Lanelwy, Gogledd Cymru, pleidleisiwyd Paul fel Hoff Gyfansoddwr Byw’r genedl yn ystod rhaglen radio ‘Hall of Fame’ Classic FM. Ers 2003, mae Paul wedi bod yn Athro Cyfansoddi yn Adran Gerdd Prifysgol Aberdeen. Mae’n Llywydd Tŷ Cerdd – Canolfan Genedlaethol Cymru ar gyfer cerddoriaeth; Is-lywydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen; Noddwr y Welsh Music Guild a Llywydd Anrhydeddus Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru.


Yn enedigol o Galiffornia, mae’r cyfansoddwr cyngherddol a chyfryngau Christopher Tin wedi cael ei gydnabod gyda dwy wobr Grammy. Mae ei gerddoriaeth wedi cael ei berfformio yn rhai o leoliadau mwyaf nodedig y byd gan gynnwys: Lincoln Center, Kennedy Center, Hollywood Bowl, United Nations General Assembly Hall a Carnegie Hall. Mae ei gyfansoddiadau yn amrywio o weithiau symffonig ac anthemau corawl i weithiau electro acwstig ar gyfer ffilm a gemau fideo. Mae galw mawr arno i gydweithio gydag artistiaid ar draws ystod eang o genres cerddorol gan gynnwys: Lang Lang, Alan Menken, BT a Danny Elfman i enwi dim ond ychydig. Ef yw Cyfarwyddwr Artistig Anrhydeddus Cymdeithas Cerddoriaeth Siambr y Cenhedloedd Unedig.


Mae André Van Der Merwe yn arweinydd a chyfansoddwr o Durbanville, Cape Town. Mae galw uchel amdano fel beirniad ac arweinydd gwadd ac mae wedi gweithio ym Mhrydain, Sweden, Yr Almaen, Siapan, Tsiena, Awstria a Namibia. Astudiodd B.Mus. mewn perfformio yn Cape Town University a chwblhaodd ei radd B.Drama mewn cyfarwyddo yn Stellenbosch University. Yn ystod cyfnod 1990-1996 bu André yn cyfarwyddo cynyrchiadau drama ar gyfer Grahamstown International Arts Festival yn ogystal â’r Klein Karoo National Arts Festival (KKNK) yn Oudtshoorn. Mae wedi derbyn nifer o wobrau rhyngwladol fel actor a chyfarwyddwr. Ar hyn o bryd, mae André yn arwain tri chôr: The Stellenberg Girls Choir (ers 1999); The Stellenbosch University Choir (ers 2003), The South African Youth Choir (ers 2005).