Bwriad Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yw i rhannu angerdd tuag at gerddoriaeth, y weledigaeth i groesawu’r goreuon o’r byd corawl i Gymru, a’r gobaith o herio ffiniau rhagoriaeth cerddorol.

Cynhelir yr Ŵyl gyntaf erioed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd dros benwythnos y Pasg. Am ddau ddiwrnod llawn fydd grwpiau corawl gorau’r byd yn cystadlu am Dlws Syr Karl Jenkins. Gwobrwyir y wobr arbennig yma i “Gôr y Corau”, a benderfynir gan banel o feirniaid rhynglwadol safonol.

Yn ogystal â’r cystladaethau, bydd yr Ŵyl hefyd yn cynnwys cyngherddau gan artistiaid byd enwog fydd yn creu profiadau cerddorol sy’n siwr o aros yn y cof am flynyddoedd i ddod.

Mae’r Ŵyl wedi ymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth artistig, dealltwriaeth fyd-eang, cyfeillgarwch ac ewyllys da trwy gerddoriaeth gorawl. Mawr obeithiwn y gallwch ymuno gyda ni yn 2019 sy’n addo i fod yn gyffrous iawn.

Cyfarwyddwr Artistig

Tim yr Ŵyl

  • Meilyr Hedd ap Ifan
  • Carys Davies
  • Peredur Owen Griffiths
  • Angela Owen-Griffiths
  • Leah Owen Griffiths
  • Carwyn Thomas-Wycherley
  • Gwenno Williams
  • Angharad Thomas

Llywyddion Anrhydeddus